Kompoze Gübreler

Birden çok bitki besin elementini birlikte bulunduran gübrelerdir. Kompoze gübre içindeki besin elementleri azot, fosfor, potasyum sırasına göre yüzde olarak ifade edilir. Örneğin kısaca 3-15 adı verilen 15-15-15 terkibindeki bir kompoze gübrenin 100 kilogramında, 15 kilogram saf azot + 15 kilogram fosfor + 15 kilogramda potasyum var demektir.

 

Kompoze gübreler bir kaç çeşit bitki besin elementi birlikte içerdiklerinden çiftçiler çeşitli gübreleri ayrı ayrı alma, taşıma, depolama ve tarlaya verme zorluklarından kurtulmuş olur. Daha az emek ve zaman harcayarak ekonomi ve kolaylık sağlanır.
Buna karşılık kompoze gübrelerin kapsadıkları bitki besin maddeleri oranının ekilecek bitkinin ihtiyacına her zaman tam olarak uygun olmaması, kullanımında sınırlayıcı bir faktör olarak ortaya çıkar. Ayrıca gübredeki besin maddelerinin ayrı zamanlarda ve farklı metotlarla uygulanmasının gerektiği durumlarda da, kompoze gübre kullanılması uygun olmayabilir.
Yurdumuzun çeşitli topraklarında genellikle azot ve fosfor az, potasyum ise yeterli miktarda bulunduğu için kullanılacak kompoze gübrelerin çoğunlukla potasyum ihtiva etmeyen gübreler olması gerekmektedir. Bünyesinde her üç besin elementini yani azot, fosfor un yanında potasyum eksikliği analizlerle tespit edilen sahalarda kullanılmalıdır.

 

Kompoze gübrelerin kullanımıyla ilgili olarak

 

 

Kompoze gübrelerde aranılacak önemli özellik, bu gübrelerdeki fosforun suda erirlik derecelerinin yüksek olması gerektiğidir. Suda eriyebilir fosfor miktarı yüksek olan kompoze gübre diğerlerine tercih edilmelidir.

 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki topraklarında genellikle potasyum besin elementi yeterli miktarlarda bulunduğundan kullanılacak kompoze gübreler çoğunlukla içinde potasyum bulunmayan kompoze gübreler olması gerekir.

 

Tarladan alınan toprak örneklerinin analiz sonuçlarına göre toprakta azot ve fosfor yanında potasyum eksikliği de görülüyorsa o zaman içinde azot, fosfor ve potasyum bulunduran kompoze gübreler kullanılmalıdır.

 

Kompoze gübrelerin her yıl kullanılması sonucu bazı tarlalarda fosfor fazlalığı oluşmaktadır. Bu nedenle toprak analizi sonucunda fosforlu gübreye ihtiyaç yok ise kompoze gübreler yerine diğer azotlu gübrelerin kullanılması gerek üretici ve gerekse ülke açısından daha ekonomik ve verimli olur.
Kompoze gübrelerin içinde bulunan bitki besin maddeleri miktarı ekilecek bitkinin isteğine her zaman uygun olmayabilir. Az olabilir, istenenden çok olabilir.
Kompoze gübrenin içinde bulunan bitki besin maddeleri iklime ve toprağın özelliğine göre ayrı ayrı ve farklı usullerle verilmesi gerekiyor olabilir. Kompoze gübrelerde besin maddeleri bir arada olduğundan bu imkansızdır.
Kompoze gübrelerdeki azotun tamamı amonyum formunda olabildiği gibi bir kısmı nitrat formunda bulunabilir. İçeriğindeki fosforun tamamı suda erir durumda olanlar yanında, bir kısmı sitratta erir form da olan gübreler de vardır.

Kompoze gübreler : NPK formunda olup, en çok tüketilenleri 15-15-15, 20-20-0, DAP (18-46-0)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yazan siz olun.

Yorum Ekle